VODA - TOPENÍ - PLYN - KANALIZACE

DŮLEŽITÉ - od 1.9.2012 NOVÝ ZÁKON o ochraně ovzduší.

10.02.2014 21:49

Aktuality

DŮLEŽITÉ - od 1.9.2012 NOVÝ ZÁKON o ochraně ovzduší.

 NOVÝ ZÁKON o ochraně ovzduší změní od letošního podzimu postupně život statisícům domácností.
Stovky tisíc českých domácností čeká výměna kotle na tuhá paliva za nový, vyhovující přísnějším ekologickým normám. Důvodem je novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost 1. září 2012.
Kolika domácností se opatření dotkne?
Podle údajů z posledního sčítání lidu se to dotkne cca 650 tisíc domácností v ČR. Odhaduje se, že dnes cca 500 tisíc domácností používá do budoucna nevyhovující kotle z 1. nebo 2. třídy podle ČSN EN 303-5 a pouze dalších cca 150 tisíc domácností má kotle z 3. nebo vyšší třídy, tedy v budoucnu vyhovujících.
Na co se musí majitelé starších kotlů připravit?
Mnoho českých domácností bude muset do budoucna vyměnit svůj stávající kotel za nový. Díky platnosti novely zákona o ochraně ovzduší již koncem roku 2022 nebude možné provozovat současné kotle na tuhá paliva, které přísnějším emisním normám nevyhovují. V praxi tedy lidé budou muset investovat do nového kotle s nižšími emisemi. Získají však modernější, úspornější a ekologičtější zařízení.
S tím souvisí Novela zákona o ochraně ovzduší, podle které má být zakázáno používání ekologicky nevyhovujících kotlů na dřevo a uhlí. Odkdy začne novela platit a jaké povinnosti nám přinese?
Novela zákona o ochraně ovzduší vstoupila v platnost od 1. 9. 2012 a jsou zde vymezeny určité nevyhovující typy spalovacích zařízení, které mají být ke konkrétním datům nejprve stáhnuty z prodeje a posléze i ukončeno jejich používání.
Jak to bude probíhat, např. formou revizí? Jakých kotlů se to bude týkat? Půjde i o krby, krbová kamna či kamna na chalupě? Jak lidé poznají, že jejich kotel, kamna či krb revizi podléhá nebo ne? A co plynové kotle?
Ano, k revizím kotlů bude zřejmě ještě vydána upřesňující prováděcí vyhláška MŽP. Novela schválená ve Sněmovně říká, že revize budou provádět servisní firmy proškolené výrobcem. Revize se bude týkat všech kotlů a krbů v domácnostech o jmenovitém výkonu od 10 do 300 kW s teplovodním okruhem. Lidé budou mít od 1. 1. 2017 povinnost na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi povinně. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 tisíc Kč. První revize je povinná do 31. 12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes. Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné nově i pro kotle na tuhá paliva. Odhadovaná cena za 1 revizi bude cca 1500 Kč. Součástí revize by mělo být i seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení. Revize budou povinné jednou za dva roky.
Co přesně se bude v rámci revize zkoumat, co měřit? Když kotel neprojde, zakáže revize jeho další využívání?
V rámci revize by se měly zkoumat definované hodnoty, zejména účinnost zařízení a emise CO. Od 1. 9. 2022 jsou domácnosti, které pro vytápění používají kotle na tuhá paliva od 10 do 300 kW, povinny prokázat, že jejich zařízení splňuje parametry minimální účinnosti a maximálních emisí nejméně na úrovni 3. třídy podle ČSN EN 303-5. Pokud zákazník po 1. 9. 2022 při revizi neprokáže to, že jeho zdroj splňuje emise alespoň 3. třídy, pak mu za to může být vyměřena pokuta až 50 000 Kč. Formálně nebude mít zákaz své zařízení používat, ale za jeho používání bude platit vysoké pokuty.
Jaké sankce budou hrozit na porušení tohoto zákazu?
Pokuta 20 tisíc za to, když zákazník nepředloží po 1. 1. 2017 revizi svého kotle, pokuta 50 tisíc od 1. 9. 2022 pokud se při revizi prokáže to, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. třídy. A pokuta 50 tisíc za to, pokud bude v kotli používat paliva, které jsou zakázána (především odpad, uhelné kaly, apod.).
Jak budou probíhat kontroly plnění nového opatření? Budou hrozit nějaké pokuty? Budou kontroloři moci navštěvovat kotelny?
Nový zákon ukládá povinnost předložit revizi kotelny obecnímu úřadu, pokud si to vyžádá. Tam, kde budou obecní úřady požadovat po občanech předložení revizí, občané ze zákona budou muset revize předložit sami. Žádný úředník nebude muset do kotelny chodit a ústavní právo na soukromí tak nebude nijak narušeno. Je to systém, který dobře funguje u plynových kotlů nebo komínů a funguje dobře i v řadě zemí v zahraničí (například v Německu). Pokuty jsou vysvětleny výše. Revize budou potřebné například i pro pojišťovny. Na kotle nesplňující zákonem definované parametry nebo kotle bez revizí nebude nárok při uplatnění případných pojistných plnění.
Co přesně emisní třídy kotlů  a tato označení znamenají?
Emisní třídy specifikují účinnost a míru vypouštěných emisí kotlů na tuhá paliva podle normy ČSN EN 303-5. Současné kotle první a druhé emisní třídy jsou již považovány za zastaralé, od ledna 2014 je již nebude možné koupit a od roku 2022 ani provozovat. V té době už bude možné používat jen úspornější a ekologičtější kotle třetí a vyšší emisní třídy. Ty jsou samozřejmě v prodeji už dnes. Pokud si tedy lidé pořizují nový kotel a nechtějí jej po deseti letech opět měnit za nový, měli by dát těmto modernějším zařízením přednost.
Shrnutí vybraných změn v souvislosti s novelou zákona o ochraně ovzduší
Leden 2014 - Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5
(Od 1. 1. 2014 bude povoleno prodávat kotle pouze 3. třídy a vyšší. Tedy do dvou let bude zákaz prodeje cca 75 % dnes prodávaných kotlů. Na uvedené opatření dokáže většina výrobců pružně zareagovat.)
Leden 2017 - Povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi domácího kotle na tuhá paliva
Leden 2018 - Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5
(Od 1. 1. 2018 bude povoleno prodávat kotle pouze 4. třídy a vyšší. Tyto třídy sice ještě nejsou schváleny pro Českou republiku - jsou v přípravě, lze však přesně odhadnout jejich parametry díky platné legislativě našich západních sousedů.)
Září 2022 - domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. V opačném případě hrozí vysoké pokuty až 50 000 Kč. Prakticky už proto nebude možné kotle nižších emisních tříd provozovat.
Jak lidé poznají, že nový kotel přísnější normu splňuje?
O tom, jaké emisní třídy kotel splňuje, by měl poskytnout informace každý kvalitní prodejce. Patřičné informace jsou také uvedeny v technických specifikacích daného zařízení.
Jaká je nutnost výměny kotlů? Budou nové kotle dražší?
Cílem nových předpisů je mimo jiné i zlepšení ovzduší v menších městech a na vesnicích, kde se často topí tuhými palivy. Moderní topná zařízení by životní prostředí v těchto obcích mohla výrazně zlepšit. Modernější kotle jsou navíc účinnější a úspornější, jejich koupě se proto domácnostem vyplatí. Investice do nového kotle nebude tak velkým zásahem do rodinného rozpočtu, jak se někdy tvrdí. Na trhu jsou již k dostání i poměrně levné kotle na uhlí či dřevo s nízkými emisemi podle požadavků zákona.
Zákon o ochraně ovzduší, jehož cílem je mimo jiné eliminace lokálních znečišťovatelů, přinese v praktické rovině hlavně nutnost průběžných revizí kotlů na tuhá paliva. Zákon se vztahuje na zařízení s výkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na tuhá paliva v českých domácnostech. Od 1. 1. 2017 budou domácnosti povinny na základě požadavku příslušného obecního úřadu tuto revizi předložit, v opačném případě jim bude hrozit pokuta až 20 tisíc Kč. Revize bude nutné absolvovat každé dva roky. Odhadovaná cena revize včetně seřízení kotle je 1500 Kč.
„Ačkoli novela zákona o ochraně ovzduší starší kotle s nízkou účinností a vysokými emisemi přímo nezakáže, prakticky je nebude možné od roku 2022 provozovat. Neprojdou totiž revizemi, a jejich majitelé by tak museli platit vysoké pokuty. Díky novému zákonu se podstatně zlepší ovzduší hlavně v menších městech a na vesnicích, které vinou špatných kotlů a nevhodného paliva nejvíce trpí lokálním znečištěním vzduchu. Navíc instalací nových kotlů s vyšší účinností domácnosti uspoří náklady na vytápění."
Jaké typy kotlů budou povoleny? Píše se, že vesměs s automatickým přikládáním - jak tomu bude u těch na dřevo? Budou nové kotle ekonomičtější?
To je pouze část pravdy. Vedle kotlů s automatickým přikládáním to budou ještě zplyňovací kotle na dřevo, uhlí a dřevěné nebo uhelné brikety, které mají ruční přikládání, avšak parametry 3. a vyšší třídy ČSN EN 303 - 5 většina výrobců splní.
Dnes je možno prodávat kotle splňující parametry 1., 2. nebo 3. třídy podle ČSN EN 303 - 5. Ročně se v posledních 5 letech v ČR prodávalo cca 40 tisíc kotlů na tuhá paliva a z toho cca 75 % jsou kotle z 1. nebo 2. třídy.
Parametry 4. a 5. třídy pohodlně splňují prakticky všechny kvalitní automatické kotle na pelety. Parametry 4. třídy dnes splňuje pouze několik českých výrobců automatických kotlů na uhlí, odhaduji, že pouze 1 až 2. Předpokládá se, že z trhu mohou zcela zmizet kotle na uhlí s ručním přikládáním. Parametry 4. třídy také s vysokou pravděpodobností splní většina výrobců zplyňovacích kotlů na kusové dřevo, tedy s ručním přikládáním.
Novela povede zcela jistě k prodeji výrazně provozně hospodárnějších kotlů. U dnes prodávaných kotlů stačí dosáhnout účinnost 55 %, aby bylo možno je legálně prodávat. Kotle z 3. třídy musí mít minimální účinnost 73 % a kotle ze 4. třídy budou muset mít minimální účinnost 82 %.
Nové kotle nebudou jen účinnější, ale také budou vypouštět řádově méně emisí. Například běžné kotle na uhlí z 1. třídy (dnes nejvíce prodávané i používané v domácnostech) emitují CO běžně na úrovni okolo 9 tisíc mg/m3. Kotle ze 4. třídy budou moci emitovat maximálně CO na úrovni 1 tisíce mg/m3.
Jaké jsou cenové relace „starých", ekonomicky nevyhovujících kotlů a nových, které projdou revizí?
Cena za běžné kotle z 1. nebo 2. třídy (do budoucna nevyhovující) se pohybuje mezi 20 až 40 tisíci Kč.Cena za zplyňovací kotle na kusové dřevo splňující parametry 3. i 4. třídy se bude pohybovat od 35 tisíc Kč a výše. Cena automatických kotlů na pelety nebo na uhlí splňující parametry 3. nebo 4. třídy se bude pohybovat od 60 tisíc Kč a výše.
Jaké řešení budou mít lidé, kteří nemají dostatek prostředků na pořízení ekologičtějšího kotle? Pomůže stát dotacemi? Kde a jak se bude žádat? Komu bude vyhověno, komu ne? Jak vysoká bude dotace?
Dlouhodobě se jedná o tom, že ze SFŽP se stane „Zelená banka", která bude občanům půjčovat na pořízení nových technologií. U dotací není dnes dostatek informací o tom, co a jak by mohlo být do budoucna podporováno. Není jisté, že nějaké dotace na nové kotle budou. Je ale pravděpodobné, že by SFŽP měl do budoucna peníze půjčovat.
Jaký je rozdíl mezi starými a novými krbovými kamny? Když se staré zakážou, že jsou neekologické, za jaké je vyměnit?
Na krbová kamna se budou vztahovat velmi podobné měřítka jako na kotle. Prodej stávajících zařízení s účinností 55 % a výše bude zakázán stejně jako u kotlů a od 1. 1. 2014 (resp. 1. 1. 2018) budou muset prodávané zařízení splňovat parametry 3. (resp. 4.) třídy.
Může nové opatření zabránit tomu, aby lidé nepřikládali neekologické topivo? I do nového kotle lze snad přiložit plastovou láhev.
Český národ je národem kutilů, takže nové opatření nemůže na 100 % zaručit úplné zastavení topení odpady. Toto opatření ale ve většině případů povede k používání předepsaných paliv - ať už technologií kotle, hrozbou pokut, nesplněním povinných revizí, nebo propadnutím záruky či vracením dotace, pokud byla při nákupu kotle použita. Je to určitě významný posun od stavu, kdy jeden nepřizpůsobivý občan dokáže svým jednáním zamořit půlku vesnice.
Jaký je názor výrobců na chystané opatření?
Chystané opatření je určitě pozitivní a byla jen otázka času, kdy něco podobného přijde. Obdoby takovýchto opatření již dávno fungují v sousedních zemích. Chytří výrobci kotlů, kteří sledují dění v oboru, jsou na tato opatření přichystáni.
Opatření v důsledku může velice přispět k čistotě ovzduší hlavně na vesnicích a v menších městech.
Opatření také zajistí vyšší bezpečnost a hospodárnost při provozu kotlů a vyřadí z prodejů některé nevyhovující typy kotlů nebo dovozy nekvalitních kotlů, které jsou často v ČR prodávány bez náležitých povolení a homologací.

Termotop © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode